fbpx

Purpose Impact Digital - Svenska

Premium course

Intermediate

Text

Text

Purpose Impact - digital

36 Lessons

0% Not started

Utveckla en organisation rustad för framtiden

All forskning visar på att organisationer som drivs av ett tydligt syfte är mer framgångsrika!

Syftet har en direkt koppling till organisationens strategi och bidrar till högre engagemang, ökad lönsamhet och hållbar tillväxt.

Genom att delta i vårt program Purpose Impact får du stöd i att formulera en levande vision och ett förankrat syfte samt en tydlig strategi för att skapa engagemang och delaktighet genom hela organisationen.

Med programmet för du väl beprövade metoder och verktyg som vägleder dig genom processen. Våra coacher stöttar dig igenom resan och du väljer själv om du vill samverka med andra deltagande organisationer under programmet.

Är du beredd att ta din organisation till nya höjder?

Med Purpose Impact får du de verktyg och stöd du behöver för att påbörja resan med att aktivera organisationens "varför" och skapa en tydlig strategi för långsiktig framgång. Du kommer att utmana hur ni driver verksamheten och på sikt nå till synes omöjliga mål. 

Med Purpose Impact vänder vi oss till dig som är ledare och som vill utveckla din organisation och skapa förutsättningar för en hållbar, lönsam och  framgångsrik tillväxt. 

Skapa fokus i din organisation

Våra program bygger på att du lär dig samtidigt som du gör!  Steg för steg kommer du utveckla din verksamhet, i varje moment ingår arbete som du gör direkt i din organisation. Efter genomgånget program har ni ett aktiverat syfte och ett stort, djärvt och lite skrämmande mål som verkligen kommer göra skillnad!  Du har också tagit fram en strategi för den fortsatta utvecklingen i organisationen.

Purpose Impact Digital - Svenska

6 Lessons

Premium course

I denna modul får ni en djupare förståelse för vilken potential ni kan uppnå i er organisation genom att ha ett tydligt och förankrat syfte. Vi går även närmare igenom programmets struktur och vilka förväntningar vi har på er.

Text lesson

Premium course

Skapa utrymme i er kalender för att arbeta med Purpose Impact-programmet.

Text lesson

Premium course

Här är några frågor som vi vill att ni ska reflektera över. Syftet är att hjälpa er att identifiera både framgångsfaktorer och hinder som kan påverka framgången för implementeringen av programmet.

Text lesson

Premium course

Vi introducerar "The Golden Circle" och vad meningen är med att ha ett starkt Varför.

Text lesson

Premium course

Reflektera över hur ni leder er organisation idag. Vilka effekter kan ni se av ert ledarskap, positiva och negativa?

Text lesson

Premium course

Detta program bygger på att vi skapar en hög grad av delaktighet i resten av organisationen genom hela processen. Här får ni lite inspiration kring hur ni kan uppnå det.

Text lesson

6 Lessons

Premium course

I denna modul kommer ni att utveckla en vision för den framtida organisation ni vill skapa. En vision som hjälper er att skapa en kurs och engagemang för er syftesdrivna organisation.

Text lesson

Premium course

Utveckla era drömmar om det perfekta företaget

Text lesson

Premium course

Vi fortsätter arbetet med att skapa ert framtida företag.

Text lesson

Premium course

Fortsätt drömma och skriv en artikel om hur ni har byggt ett företag som har fått priset "Årets arbetsgivare år 2030".

Text lesson

Premium course

Ni kommer nu att utveckla en vision med hjälp av de viktigaste tankarna och slutsatserna från det arbete ni har gjort i de tidigare lektionerna i denna modul.

Text lesson

Premium course

Detta program bygger på att vi skapar en hög grad av delaktighet i resten av organisationen genom hela processen. Här får ni lite inspiration kring hur ni kan uppnå det.

Text lesson

5 Lessons

Premium course

Syftet med denna modul: - Vad säger era kollegor? - Vad säger era kunder, partners och andra intressenter som ni är beroende av? - Vilken är er utgångspunkt?

Text lesson

Premium course

Det är nu dags att få en verklig känsla av vad dina medarbetare tycker om ditt företag.

Text lesson

Premium course

Vi vill nu att ni ska reflektera över situationer när ni har haft en stark känsla av stolthet över något som ni har uppnått inom företaget eller som ett företag.

Text lesson

Premium course

Vad värdesätter era intressenter när det kommer till ert företag?

Text lesson

Premium course

Detta program bygger på att vi skapar en hög grad av delaktighet i resten av organisationen genom hela processen. Här får ni lite inspiration kring hur ni kan uppnå det.

Text lesson

9 Lessons

Premium course

Formulera den första versionen av ditt syfte, det vill säga vilket värde organisationen ska bidra med till sina externa intressenter och till medarbetarna.Du involverar hela organisationen i processen genom att gå ut och rösta på förslaget till syfte, vision för framtiden och även din uppfattning om nuläget.

Text lesson

Premium course

Vad är skillnaden mellan syfte, vision och mission?Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan framför allt syfte och vision, men även en organisations mission.

Text lesson

Premium course

Innan vi ger oss på själva syftet ska ni få börja med att formulera vilket värde ert framtida företag levererar. Kika gärna på visionen som ni formulerade i modul 2 när ni gör uppgifterna nedan.

Text lesson

Premium course

Innan ni delar visionen med era medarbetare ska ni först få stanna upp och själva verifiera er vision utifrån tre kriterier.

Text lesson

Premium course

Det är nu dags att titta på den vision ni antingen reviderade eller formulerade tidigare i processen. Känns den fortfarande relevant eller vill ni justera den ytterligare?

Text lesson

Premium course

Nu är det dags att ta nästa steg och börja formulera ett första förslag till syfte.

Text lesson

Premium course

I denna modul vill vi att ni går ut och stämmer av er första version av syfte och vision med era medarbetare. Vi vill att de ska få reagera och komma med feedback på ert arbete.

Text lesson

Premium course

Gör en analys av svaren och ta reda på vad medarbetarna tycker.

Text lesson

Premium course

Detta program bygger på att vi skapar en hög grad av delaktighet i resten av organisationen genom hela processen. Här får ni lite inspiration kring hur ni kan uppnå det.

Text lesson

5 Lessons

Premium course

Utveckla en kultur i ert företag som stödjer ert syfte och vision.

Text lesson

Premium course

Att bygga en kultur är en affärskritisk fråga för en organisation! Se det inte som något luddigt och mjukt HR-projekt som ledningen snabbt kan bocka av från sin handlingsplan. Nej, detta är ett ständigt pågående arbete!

Text lesson

Premium course

Har ni någonsin undersökt hur era värderingar uppfattas eller hur aktiva de är i hela organisationen?

Text lesson

Premium course

I denna del vill vi att ni diskuterar hur ni kan arbeta vidare för att förstärka er kultur så att den kan bli ett starkt stöd för att förverkliga ert syfte och vision.

Text lesson

Premium course

This program is based on the fact that we create a high level of participation in the rest of the organization throughout the process. You will get some inspiration here on how you can achieve that.

Text lesson

3 Lessons

Premium course

För att visionen och syftet ska bli mer än bara ord behöver vi nu se hur de påverkar era tjänster, kultur, processer, strukturer etc., både ur ett externt och internt perspektiv.

Text lesson

Premium course

SWOT står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats. På svenska brukar vi prata om Styrkor, Utmaningar, Möjligheter och Hot.That is, Strengths, Weaknesses are seen as internal factors and Opportunities and Threats as external factors. In the Purpose Impact program, we use a customized SWOT analysis where we focus on your purpose and vision and what opportunities they create for your organization.

Text lesson

Premium course

This program is based on the fact that we create a high level of participation in the rest of the organization throughout the process. You will get some inspiration here on how you can achieve that.

Text lesson

1 Lesson

Premium course

This program is based on the fact that we create a high level of participation in the rest of the organization throughout the process. You will get some inspiration here on how you can achieve that.

Text lesson

1 Lesson

Premium course

This program is based on the fact that we create a high level of participation in the rest of the organization throughout the process. You will get some inspiration here on how you can achieve that.

Text lesson

Follow

About the teacher

Helene Ahlberg

Min passion är att hjälpa individer och grupper att nå sin fulla potential genom att utveckla deras förmåga att samarbeta, nya arbetssätt och organisationsformer. Jag är övertygad om att genom att hitta vårt eget syfte kan vi hitta vår passion och känsla av mening. Vi kan skapa hållbara och människoorienterade organisationer som genom sitt syfte gör skillnad för sig själva och för andra.

Efter att ha sett många organisationer där människor inte har det bra, inte får utvecklas eller påverka i den grad de kunde, är min övertygelse att vi måste leda annorlunda.

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}